Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Matematyki Stosowanej - WMS

 

Biblioteka Wydziałowa     strona WWW Biblioteki
B-7, parter dr Gabriela Bednarska   tel. 12 617 31 83
gbednar[at]agh.edu[dot]pl

 

Godziny otwarcia:     Ilość zbiorów: 
poniedziałek   10.00 - 15.00 (przerwa 12.30 - 13.00)   książek 25 250 wol.
wtorek       10.00 - 15.00 (przerwa 12.30 - 13.00)   czasopism 718 wol.
środa   10.00 - 15.00 (przerwa 12.30 - 13.00)   ogółem 25 968 j. obl.
czwartek 10.00 - 15.00 (przerwa 12.30 - 13.00)      
piątek 10.00 - 15.00 (przerwa 12.30 - 13.00)      
sobota nieczynna  
     

Tematyka zbiorów:
Zbiory Biblioteki obejmują różne działy matematyki ze szczególnym uwzględnieniem: historii i biografii, logiki, matematyki dyskretnej, analizy kombinatoryjnej, teorii grafów, struktur algebraicznych, teorii liczb, wielomianów, algebry liniowej, teorii macierzy, teorii grup, funkcji rzeczywistych, rachunku różniczkowego i całkowego, równań różniczkowych: zwyczajnych i cząstkowych; równań funkcyjnych, równań całkowych, analizy funkcjonalnej, rachunku wariacyjnego, geometrii: analitycznej, różniczkowej, algebraicznej, wykreślnej; aproksymacji, topologii, teorii prawdopodobieństwa, statystyki, analizy numerycznej, teorii operatorów, teorii systemów, informatyki, zastosowań matematyki w różnych dziedzinach, a zwłaszcza: ekonomii, fizyce, technice, bankowości i finansach, ubezpieczeniach. Biblioteka posiada znaczną ilość podręczników akademickich i zbiorów zadań.