Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - WIMiIP

 
Biblioteka Wydziałowa   strona WWW biblioteki
B-5, IX p., pok. 903
mgr Katarzyna Quirini - Popławska
mgr Aleksandra Pietrzyk
mgr Anna Moniczewska
tel. 12 617 26 11
bibliowimiip[at]agh.edu[dot]pl
     
Ilość zbiorów: Godziny otwarcia:   poniedziałek 9.00 - 15.00 (przerwa: 11.00-11.45)
książek 22 854 wol.     wtorek 9.00 - 15.00 (przerwa: 11.00-11.45)
czasopism 1 384 wol.     środa 9.00 - 15.00 (przerwa: 11.00-11.45)
zb. spec. 8 563 jedn.     czwartek nieczynna
ogółem 32 801 jedn. ob     piątek 9.00 - 15.00 (przerwa: 11.00-11.45)
      sobota nieczynna
   

Tematyka zbiorów:
metalurgia żelaza i stali, przeróbka plastyczna, budowa pieców przemysłowych, termodynamika, technologia paliw, ochrona środowiska, metaloznawstwo i inżynieria materiałowa, fizyko-chemiczne podstawy metalurgii, ogrzewnictwo - wentylacja - klimatyzacja, technika cieplna, kompozyty, polimery, biomateriały, tytan, energetyka, hutnictwo i jego historia, odlewnictwo, ceramika, koksownictwo, mechanika, wytrzymałość materiałów, matematyka, chemia, fizyka, ekonomia i marketing, zarządzanie jakością, metale nieżelazne, spawalnictwo, obróbka skrawaniem, spajanie, materiały spiekane, inżynieria powierzchni, galwanotechnika, korozja, elektryka, elektronika, informatyka, oprogramowanie, sztuczne sieci neuronowe, analiza numeryczna, MES, grafika komputerowa.
Zbiory specjalne:
tłumaczenia ramowe 1970 - 1992, prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne

 


 

Biblioteka Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
A-2, niski parter, pok. 46h    
     
Ilość zbiorów: Biblioteka w trakcie reorganizacji     
książek 8 676 wol. Zwroty książek i podbijanie kart obiegowych odbywają się w Bibliotece Wydziałowej.    
czasopism 58 wol.        
zb. spec. 2 805 jedn.        
ogółem 11 539 jedn. ob        
         

Tematyka zbiorów:
metaloznawstwo, metalurgia żelaza i stali, inżynieria materiałowa mikroskopia elektronowa, metody statystyczne, stereologia-metalografia ilościowa, rentgenografia, krystalografia.
Zbiory specjalne:
prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, habilitacyjne.