Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - WIMiIP

 
Biblioteka Wydziałowa   strona WWW biblioteki
B-5, IX p., pok. 903
mgr Katarzyna Quirini - Popławska 
mgr Anna Moniczewska
tel. 12 617 26 11
bibliowimiip[at]agh.edu[dot]pl
 
Godziny otwarcia:   Ilość zbiorów:
poniedziałek   9.00 - 14.30 książek 23 792 wol.
wtorek    9.00 - 14.30 czasopism 1 186 wol.
środa   9.00 - 14.30 zb. spec. 8 563 jedn
czwartek   nieczynna ogółem 33 541 j. obl.
piątek   9.00 - 14.30    
sobota   nieczynna    
   

Tematyka zbiorów:
metalurgia żelaza i stali, przeróbka plastyczna, budowa pieców przemysłowych, termodynamika, technologia paliw, ochrona środowiska, metaloznawstwo i inżynieria materiałowa, fizyko-chemiczne podstawy metalurgii, ogrzewnictwo - wentylacja - klimatyzacja, technika cieplna, kompozyty, polimery, biomateriały, tytan, energetyka, hutnictwo i jego historia, odlewnictwo, ceramika, koksownictwo, mechanika, wytrzymałość materiałów, matematyka, chemia, fizyka, ekonomia i marketing, zarządzanie jakością, metale nieżelazne, spawalnictwo, obróbka skrawaniem, spajanie, materiały spiekane, inżynieria powierzchni, galwanotechnika, korozja, elektryka, elektronika, informatyka, oprogramowanie, sztuczne sieci neuronowe, analiza numeryczna, MES, grafika komputerowa.
Zbiory specjalne:
tłumaczenia ramowe 1970 - 1992