Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - WGGiOŚ

Biblioteka Wydziałowa

A-0, niski parter

Strona WWW Biblioteki

 

 

Czytelnia Czasopism i Kartografii

mgr Renata Rajzer

mgr Mirosława Foszczyńska

tel. 12 617 24 12
Ilość zbiorów:   Godziny otwarcia: poniedziałek 10.00 - 14.30
książek 38 322 vol.   wtorek 10.00 - 14.30
czasopism 10 152 vol.   środa 10.00 - 14.30
zb. spec. 15 697 jedn.   czwartek 10.00 - 14.30
razem 64 171 jedn. ob.   piątek 10.00 - 14.30
       
           
 

Czytelnia i Wypożyczalnia Książek

mgr Katarzyna Kałucka

mgr Agata Dragan 

tel. 12 617 23 96

 

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek 10.00 - 14.30
  wtorek 10.00 - 14.30
  środa 10.00 - 14.30
  
czwartek 10.00 - 14.30
  piątek 10.00 - 14.30
       

 

Tematyka zbiorów:

  geologia ogólna i matematyczna, geologia regionalna, mineralogia, petrografia, geochemia środowiska, kartografia geologiczna, paleontologia i stratygrafia, ochrona środowiska, złoża surowców mineralnych: skalnych, ceramicznych, chemicznych i rud metali geofizyka, grawimetria, sejsmologia, geofizyka wiertnicza, radiometria, geoelektryka, geomagnetyka, geodynamika, geomorfologia, petrofizyka hydrogeologia, hydrogeochemia, hydrologia, geologia kopalniana i inżynierska, mechanika gruntów węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel.
  Zbiory specjalne:
  zbiory kartograficzne