Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - WGGiIŚ

Biblioteka Wydziałowa
C-4, IIp., pok. 216

 

mgr inż. Marta Majer-Dudek

tel. 12 617 23 06

Ilość zbiorów:   Godziny otwarcia:
 
poniedziałek 9.00 - 13.00  
książek 7 520 vol. wtorek 9.00 - 13.00
czasopism    465 vol. środa nieczynne
zb. spec.    289 jedn. czwartek 9.00 - 13.00
razem 8 274 jedn. ob. piątek 9.00 - 13.00
    wybrane soboty 10.00 - 13.00
  (informacja w Bibliotece i na stronie Wydziału lub Dziekanacie)  
       
 

 

  Tematyka zbiorów:
  geodezja, kartografia, planowanie przestrzenne, geodezja wyższa, geodezja górnicza, fotogrametria, teledetekcja lotnicza i satelitarna, geodezja inżynieryjno - przemysłowa, wycena nieruchomości, ochrona przyrody i środowiska, inżynieria środowiska, ekologia, ekotoksykologia, rekultywacja terenów, gleboznawstwo, chemia środowiska, gospodarka odpadami, monitoring środowiska.
  Zbiory specjalne:
  rozprawy doktorskie, instrukcje geodezyjne.