Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - WGGiIŚ

 
Biblioteka Wydziałowa    
C-4, IIp., pok. 216 mgr inż. Marta Majer-Dudek tel. 12 617 23 06

Aktualne zasady funkcjonowania Biblioteki:
1. działalność czytelni zostaje czasowo zawieszona,
2. obsługa osób korzystających z wypożyczalni prowadzona będzie przez jeden dzień w tygodniu tj. poniedziałek w dotychczasowych godzinach,
3. w pomieszczeniu dla interesantów może jednorazowo poza Pracownikiem Biblioteki znajdować się jedna osoba, obowiązuje użycie maseczek/przyłbic i dezynfekcja rąk.
 
Ilość zbiorów: Godziny otwarcia: poniedziałek 9.00 - 13.00
książek 7 410 wol.   wtorek nieczynna
czasopism    455 wol.   środa nieczynna
zb. spec.    303 jedn.   czwartek nieczynna
ogółem 8 168 j. obl.   piątek nieczynna
    sobota nieczynna
   

Tematyka zbiorów:
geodezja, kartografia, planowanie przestrzenne, geodezja wyższa, geodezja górnicza, fotogrametria, teledetekcja lotnicza i satelitarna, geodezja inżynieryjno - przemysłowa, wycena nieruchomości, ochrona przyrody i środowiska, inżynieria środowiska, ekologia, ekotoksykologia, rekultywacja terenów, gleboznawstwo, chemia środowiska, gospodarka odpadami, monitoring środowiska.
Zbiory specjalne:
rozprawy doktorskie, instrukcje geodezyjne.