Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - WEAIiIB

   

Biblioteka Katedry Automatyki
i Robotyki

C-2, IIIp., pok. 309

inż. Dorota Bujak                                                                         

tel. 12 617 28 40
Ilość zbiorów:   Godziny otwarcia: środa 13.30 - 15.30  
książek  3 213 vol.        
zb. spec.    716 jedn.      
razem 3 929 jedn. ob.      
  Zbiory nieudostępniane studentom.
 

 

  Tematyka zbiorów:  
  automatyka, teoria sterowania, robotyka, badania operacyjne, analiza systemów.  

Reorganizacja sieci bibliotek na WEAIiIB - tworzenie Biblioteki Wydziałowej

 


 

Biblioteka Katedry Energoelektroniki
i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

B-1, I p., pok. 120c

dr inż. Roman Kieroński                                                                      

tel. 12 617 39 19

Ilość zbiorów:  

Godziny otwarcia:

Biblioteka nie ma stałych godzin otwarcia.

        

książek  593 vol.
razem 593 jedn. ob.
   
   
  Zbiory nieudostępniane studentom.
 

 

  Tematyka zbiorów:
  automatyka napędu, elektronika, elektrotermia, trakcja elektryczna, informatyka.

Reorganizacja sieci bibliotek na WEAIiIB - tworzenie Biblioteki Wydziałowej


 

Biblioteka Katedry Elektrotechniki
i Elektroenergetyki

B-1, Ip., pok. 108

mgr inż. Artur Gancarz                                                                      

 

tel. 12 617 37 60

Ilość zbiorów:  

Godziny otwarcia:

Biblioteka nie ma stałych godzin otwarcia.

                                       

książek  305 vol.
razem 305 jedn. ob.
    Zbiory nieudostępniane studentom.
 

 

Reorganizacja sieci bibliotek na WEAIiIB - tworzenie Biblioteki Wydziałowej


 

Biblioteka Katedry Metrologii
i Elektroniki    

B-3, IIp., pok. 207

Teresa Michniak                                                                               

 

tel. 12 617 28 69

Ilość zbiorów:                                                      
książek  1 217 vol.  
razem 1 217 jedn. ob.  
    Ograniczenia w udostępnianiu zbiorów. Przyjmowane są jedynie zwroty książek i podbijane karty obiegowe.
 

 

  Tematyka zbiorów:
  programowanie komputerów, elektronika, elektrotechnika, elektroenergetyka.

Reorganizacja sieci bibliotek na WEAIiIB - tworzenie Biblioteki Wydziałowej