Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - WEAIiIB

 

Biblioteka Katedry Automatyki i Robotyki  
C-2, IIIp., pok. 309 inż. Dorota Bujak tel. 12 617 28 40
     
Ilość zbiorów: Godziny otwarcia:   środa 13.30 - 15.30
książek  3 213 vol.    
zb. spec. 716 jedn.    
razem 3 929 jedn. ob.    
Reorganizacja sieci bibliotek na WEAIiIB - tworzenie Biblioteki Wydziałowej

Tematyka zbiorów:
automatyka, teoria sterowania, robotyka, badania operacyjne, analiza systemów.

 

 


 

Biblioteka Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
B-1, I p., pok. 120c dr inż. Roman Kieroński tel. 12 617 39 19
     
Ilość zbiorów:   Biblioteka nie ma stałych godzin otwarcia.
książek  593 vol. Zbiory nieudostępniane studentom.
razem 593 jedn. ob.    
     
Reorganizacja sieci bibliotek na WEAIiIB - tworzenie Biblioteki Wydziałowej

Tematyka zbiorów: 
automatyka napędu, elektronika, elektrotermia, trakcja elektryczna, informatyka.

 

 


 

Biblioteka Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki
B-1, Ip., pok. 108 mgr inż. Artur Gancarz  tel. 12 617 37 60
     
Ilość zbiorów: Biblioteka nie ma stałych godzin otwarcia.  
książek  305 vol. Zbiory nieudostępniane studentom. 
razem 305 jedn. ob.    
     
Reorganizacja sieci bibliotek na WEAIiIB - tworzenie Biblioteki Wydziałowej

 

 


 

Biblioteka Katedry Metrologii i Elektroniki   
B-3, IIp., pok. 207 Teresa Michniak tel. 12 617 28 69
     
Ilość zbiorów:  Ograniczenia w udostępnianiu zbiorów.
książek 1 217 vol. Przyjmowane są jedynie zwroty książek i podbijane karty obiegowe.
razem 1 217 jedn. ob.    
     
Reorganizacja sieci bibliotek na WEAIiIB - tworzenie Biblioteki Wydziałowej

Tematyka zbiorów:
programowanie komputerów, elektronika, elektrotechnika, elektroenergetyka.