Punkt Informacji Normalizacyjnej

Punkt Informacji Normalizacyjnej BG AGH wdrożył, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12

 

Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN) w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej,  prowadzi pełną obsługę użytkowników w zakresie informacji normalizacyjnej: 

- prostej - dotyczącej m.in.: zbiorów norm i dokumentów normalizacyjnych, aktualności norm, zastąpień norm, cen dokumentów;
- specjalistycznej, m.in. dotyczącej powiązań Polskich Norm z normami międzynarodowymi i regionalnymi. 

 

godziny otwarcia

  poniedziałek 800 - 1700
  wtorek - piątek   800 - 1800
  sobota 800 - 1600

 

AKTUALNOŚCI


15.06.2018

13 czerwca 2018r. Biblioteka Główna AGH oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej BG AGH we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym zorganizowała seminarium  „Normalizacja dla inżynierów i menedżerów - czy jest potrzebna?” Wykład poprowadził dr inż. Zygmunt Niechoda, doradca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Normalizacja stała się obecna w prawie wszystkich dziedzinach życia znacznie wykraczając poza tradycyjną domenę techniki. Normy stosowane są w ekonomii, zarządzaniu, wszelkiego typu usługach, a nawet w sferze społecznej. Jako uznane reguły do dobrowolnego stosowania wspomagają, a często nawet zastępują przepisy prawa wzmacniając przez to rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w którym zainteresowani obywatele decydują o tym, co i w jaki sposób chcieliby osiągnąć.

Celem seminarium było wskazanie potrzeby normalizacji i korzyści z niej wynikających oraz przybliżenie kompleksowego podejścia do edukacji normalizacyjnej w środowisku akademickim przygotowującym specjalistów zarówno w dziedzinach technicznych, jak też w zarządzaniu produkcją i przedsiębiorstwem.

W programie znalazły się  zagadnienia:

  • Normalizacja - co to jest, czego dotyczy, jacy są jej interesariusze.
  • Efekt normalizacji – normy dobrowolne (cechy, typy, rodzaje) i ich autorzy.
  • Normy a prawo techniczne – różnice w podejściu, powoływanie się na normy w przepisach. Korzyści z normalizacji i norm (dla produkcji i wymiany dóbr, biznesu, konsumentów, administracji państwowej).
  •  Rola norm w funkcjonowaniu firmy.
 
Logo BG

Punkt Informacji Normalizacyjnej

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Biblioteka Główna

Oddział Zbiorów Specjalnych II p., pok. 213
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 12 6173217,  fax 12 6341404
e-mail: normy[at]bg.agh.edu[dot]pl

  www.bg.agh.edu.pl